dhol-pathak

शिवसुत्र ढोल ताशा पथक

वाजवत नाही तर गाजवतो पण.

शिवसुत्र ढोल ताशा पथक, वादन, शिस्त, आणि संस्कृती यांचा संगम पथक प्रमुख - दीपक कांबळे वादक - ५० ढोल - २५ ताशा - ८ ध्वज - १ टोल - १ नुसतं वाजवत नाही गाजवतो पण.


Establishment Year

19-11-2016

Members Count

50

Website

Address

515, मुकुंद नगर 'A' वॉर्ड, जयदीप हौसिंग सोसायटी, ONGC समोर, मुंबई ४०००१७.