dhol-pathak

रणगर्जना ढोल ताशा पथक

ना मोठेपणासाठी, ना स्पर्धेसाठी, आम्ही वादन करतो ते फक्त , मराठी अस्मिता जपण्यासाठी..!.

.


Establishment Year

07-03-2016

Members Count

50

Website

Address

तळ मजला इमारत क्र. ६ वाडिया इस्टेट, बैल बाजार, कुर्ला (पश्चिम) मुंबई ४०००७०

Pathak List